Akshan

Vệ Binh Nổi Loạn

VAI TRÒXạ Thủ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN

Mỗi đòn đánh hoặc kỹ năng thứ 3 gây thêm sát thương vật lý. Nếu gây sát thương lên tướng, nhận thêm khiên chắn sát thương trong chốc lát.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · AKSHAN, VỆ BINH NỔI LOẠN
  1/2 · AKSHAN, VỆ BINH NỔI LOẠN
 • 2/2 · AKSHAN HỌC VIỆN CHIẾN BINH
  2/2 · AKSHAN HỌC VIỆN CHIẾN BINH