ALISTAR

Quái Vật Đầu Bò

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Tiếng Gầm Chiến Thắng

Alistar cộng dồn tiếng gầm bằng cách làm choáng hoặc đẩy lùi tướng địch hoặc khi có kẻ địch gần đó chết. Khi nạp đầy cộng dồn, hắn hồi máu cho mình và tất cả tướng đồng minh gần đó.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · ALISTAR, QUÁI VẬT ĐẦU BÒ
  1/4 · ALISTAR, QUÁI VẬT ĐẦU BÒ
 • 2/4 · ALISTAR BÒ SỮA
  2/4 · ALISTAR BÒ SỮA
 • 3/4 · ALISTAR TOÁN CƯỚP HẮC ÁM
  3/4 · ALISTAR TOÁN CƯỚP HẮC ÁM
 • 4/4 · ALISTAR NGUYỆT THÚ
  4/4 · ALISTAR NGUYỆT THÚ