AMUMU

Xác Ướp U Sầu

VAI TRÒĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Cú Đập Nguyền Rủa

Đòn đánh thường của Amumu sẽ Nguyền Rủa kẻ địch, khiến chúng chịu thêm sát thương chuẩn khi trúng sát thương phép.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · AMUMU, XÁC ƯỚP U SẦU
  1/4 · AMUMU, XÁC ƯỚP U SẦU
 • 2/4 · AMUMU HỎA NGỤC
  2/4 · AMUMU HỎA NGỤC
 • 3/4 · AMUMU HIỆP SĨ
  3/4 · AMUMU HIỆP SĨ
 • 4/4 · AMUMU NGƯỜI MÁY U SẦU
  4/4 · AMUMU NGƯỜI MÁY U SẦU