ANNIE

Đứa Trẻ Bóng Tối

VAI TRÒPHÁP SƯ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Hỏa Cuồng

Sau mỗi 4 phép đã sử dụng, phép công kích tiếp theo của Annie sẽ làm choáng mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · ANNIE, ĐỨA TRẺ BÓNG TỐI
  1/4 · ANNIE, ĐỨA TRẺ BÓNG TỐI
 • 2/4 · ANNIE LỬA BĂNG
  2/4 · ANNIE LỬA BĂNG
 • 3/4 · ANNIE QUÀNG KHĂN ĐỎ
  3/4 · ANNIE QUÀNG KHĂN ĐỎ
 • 4/4 · ANNIE NGUYỆT THÚ
  4/4 · ANNIE NGUYỆT THÚ