BLITZCRANK

Người Máy Hơi Nước

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Lá Chắn Năng Lượng

Blitzcrank tạo một lá chắn bảo vệ dựa trên năng lượng của hắn khi thấp máu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · BLITZCRANK, NGƯỜI MÁY HƠI NƯỚC
  1/3 · BLITZCRANK, NGƯỜI MÁY HƠI NƯỚC
 • 2/3 · BLITZCRANK TRÙM PHỤ
  2/3 · BLITZCRANK TRÙM PHỤ
 • 3/3 · BLITZCRANK ĐẤM BỐC
  3/3 · BLITZCRANK ĐẤM BỐC