Brand

Thần Lửa

VAI TRÒPHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
BỎNG

Các kỹ năng của Brand khiến mục tiêu bị bỏng, gây sát thương trong vòng 1 giây, cộng dồn tối đa 2 lần. Nếu Brand hạ gục kẻ địch đang bị bỏng, hắn sẽ được hồi lại năng lượng. Khi Bỏng đạt cộng dồn tối đa trên một Tướng hoặc quái to, hiệu ứng này sẽ trở nên bất định và phát nổ sau 3 giây, đặt hiệu ứng kỹ năng và gây sát thương lớn trong một vùng quanh nạn nhân.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · BRAND, THẦN LỬA
  1/3 · BRAND, THẦN LỬA
 • 2/3 · BRAND HỒ QUANG
  2/3 · BRAND HỒ QUANG
 • 3/3 · BRAND HỎA LINH
  3/3 · BRAND HỎA LINH