BRAUM

Trái Tim của Freljord

VAI TRÒHỖ TRỢ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Đánh Ngất Ngư

Đòn đánh thường của Braum gây hiệu ứng Đánh Ngất Ngư. Sau khi đã kích hoạt điểm cộng dồn đầu tiên, các đòn đánh thường từ đồng minh cũng sẽ cộng dồn hiệu ứng Đánh Ngất Ngư. Khi đủ 4 điểm cộng dồn, mục tiêu sẽ bị choáng và chịu sát thương phép. Trong vài giây kế tiếp, chúng không thể nhận điểm cộng dồn mới, nhưng sẽ nhận thêm sát thương phép từ đòn đánh thường của Braum.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · BRAUM, TRÁI TIM CỦA FRELJORD
  1/4 · BRAUM, TRÁI TIM CỦA FRELJORD
 • 2/4 · BRAUM ĐỒ LONG
  2/4 · BRAUM ĐỒ LONG
 • 3/4 · BRAUM THẾ GIỚI NGẦM
  3/4 · BRAUM THẾ GIỚI NGẦM
 • 4/4 · BRAUM HỘ VỆ DŨNG CẢM
  4/4 · BRAUM HỘ VỆ DŨNG CẢM