CAMILLE

Bóng Thép

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Chống Chịu Thích Ứng

Đòn đánh thường lên tướng cho một lá chắn bằng 20% máu tối đa của Camille giúp chặn loại sát thương của chúng (Vật Lý hoặc Phép) trong một thời gian ngắn.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · CAMILLE, BÓNG THÉP
  1/3 · CAMILLE, BÓNG THÉP
 • 2/3 · CAMILLE SIÊU MÁY TÍNH
  2/3 · CAMILLE SIÊU MÁY TÍNH
 • 3/3 · CAMILLE TIÊN HẮC ÁM
  3/3 · CAMILLE TIÊN HẮC ÁM