DARIUS

Đại Tướng Noxus

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
XUẤT HUYẾT

Đòn đánh thường và kỹ năng tấn công của Darius khiến kẻ địch bị xuất huyết, gây sát thương vật lý theo thời gian, cộng dồn tối đa 5 lần. Ở điểm cộng dồn tối đa, Darius nhận hiệu ứng Sức Mạnh Noxus trong vài giây, tăng Sức Mạnh Công Kích và gây tối đa cộng dồn của Xuất Huyết lên mục tiêu thay vì 1 điểm.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · DARIUS, ĐẠI TƯỚNG NOXUS
  1/4 · DARIUS, ĐẠI TƯỚNG NOXUS
 • 2/4 · DARIUS CAO BỒI
  2/4 · DARIUS CAO BỒI
 • 3/4 · DARIUS HỌC SINH CÁ BIỆT
  3/4 · DARIUS HỌC SINH CÁ BIỆT
 • 4/4 · DARIUS NGUYỆT THÚ
  4/4 · DARIUS NGUYỆT THÚ