DIANA

Vầng Trăng Ai Oán

VAI TRÒĐẤU SĨ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

Nội tại
GƯƠM ÁNH TRĂNG

Mỗi đòn đánh thứ 3 gây sát thương phép lan lên các kẻ địch gần đó. Sau khi dùng kỹ năng, Diana được tăng tốc độ đánh trong 3 đòn đánh kế tiếp.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · DIANA, VẦNG TRĂNG AI OÁN
  1/3 · DIANA, VẦNG TRĂNG AI OÁN
 • 2/3 · DIANA CHIẾN THẦN BÓNG TỐI
  2/3 · DIANA CHIẾN THẦN BÓNG TỐI
 • 3/3 · DIANA HỎA NGỤC
  3/3 · DIANA HỎA NGỤC