DR. MUNDO

Cuồng Nhân Xứ Zaun

VAI TRÒĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Hoóc-môn Hưng Phấn

Dr. Mundo hồi 1% máu tối đa mỗi giây.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · DR. MUNDO, CUỒNG NHÂN XỨ ZAUN
  1/4 · DR. MUNDO, CUỒNG NHÂN XỨ ZAUN
 • 2/4 · MUNDO GIÁM ĐỐC
  2/4 · MUNDO GIÁM ĐỐC
 • 3/4 · MUNDO CUỒNG LOẠN
  3/4 · MUNDO CUỒNG LOẠN
 • 4/4 · MUNDO HOÀNG TỬ ĐÓNG BĂNG
  4/4 · MUNDO HOÀNG TỬ ĐÓNG BĂNG