Draven

Đao Phủ Kiêu Hùng

VAI TRÒXẠ THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
LIÊN MINH DRAVEN

Draven nhận điểm Ngưỡng Mộ khi bắt được Rìu Xoay, tiêu diệt lính, quái rừng hoặc trụ. Hạ gục tướng địch sẽ cho Draven thêm vàng dựa trên số điểm Ngưỡng Mộ hiện có.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · DRAVEN, ĐAO PHỦ KIÊU HÙNG
  1/3 · DRAVEN, ĐAO PHỦ KIÊU HÙNG
 • 2/3 · DRAVEN TRÙM BÌNH LUẬN VIÊN
  2/3 · DRAVEN TRÙM BÌNH LUẬN VIÊN
 • 3/3 · DRAVEN ĐOẠT MỆNH
  3/3 · DRAVEN ĐOẠT MỆNH