XIN ZHAO

Tể Tướng Demacia

VAI TRÒĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Quyết Đoán

Mỗi đòn đánh thứ 3 gây thêm sát thương và hồi lại máu cho Xin Zhao.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · XIN ZHAO, TỂ TƯỚNG DEMACIA
  1/3 · XIN ZHAO, TỂ TƯỚNG DEMACIA
 • 2/3 · XIN ZHAO MẬT VỤ
  2/3 · XIN ZHAO MẬT VỤ
 • 3/3 · XIN ZHAO ĐỒ LONG
  3/3 · XIN ZHAO ĐỒ LONG