HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀNTHÌ LÊN SÀN TỐC CHIẾN

CHIẾN NGAY

HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀNTHÌ LÊN SÀN TỐC CHIẾN

CHIẾN NGAY

TẠO THƯ THÁCH ĐẤU

Thư thách đấu
TÊN NGƯỜI THÁCH ĐẤU thách đấu với
TÊN NGƯỜI BỊ THÁCH ĐẤU
Lý do bị thách đấu Lý do bị thách đấu Lý do bị thách đấu

LÊN SÀN CHIẾN NGAY

Mỗi lá thư là một #GiaĐìnhBấtỔn. Hãy kể câu chuyện của bạn và đánh bay mọi bất hoà
Bởi sau mỗi lần cãi vã thì chúng ta vẫn #MãiLàAnhEm
Chia sẽ câu chuyện của bạn với cộng đồng Tốc Chiến Và theo dõi những câu chuyện bất ổn tại đây

LÊN SÀN CHIẾN NGAY

Mỗi lá thư là một #GiaĐìnhBấtỔn. Hãy kể câu chuyện của bạn và đánh bay mọi bất hoà
Bởi sau mỗi lần cãi vã thì chúng ta vẫn #MãiLàAnhEm
Chia sẽ câu chuyện của bạn với cộng đồng Tốc Chiến Và theo dõi những câu chuyện bất ổn tại đây