AATROX

Quỷ Kiếm Darkin

VAI TRÒĐấu Sĩ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐƯỜNG KIẾM TUYỆT DIỆT

Thường kỳ, đòn đánh kế tiếp của Aatrox sẽ gây thêm sát thương vật lý và hồi máu, dựa trên máu tối đa của mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · AATROX, QUỶ KIẾM DARKIN
  1/2 · AATROX, QUỶ KIẾM DARKIN
 • 2/2 · AATROX HUYẾT NGUYỆT
  2/2 · AATROX HUYẾT NGUYỆT