ASHE

Cung Băng

VAI TRÒXẠ THỦ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Băng Tiễn

Các phát bắn của Ashe làm chậm mục tiêu, khiến cô gây thêm sát thương lên chúng. Đòn chí mạng của Ashe sẽ không gây thêm sát thương nhưng chúng sẽ làm mục tiêu bị chậm hơn nhiều.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · ASHE, CUNG BĂNG
  1/4 · ASHE, CUNG BĂNG
 • 2/4 · ASHE FRELJORD
  2/4 · ASHE FRELJORD
 • 3/4 · ASHE TOÁN CƯỚP HẮC ÁM
  3/4 · ASHE TOÁN CƯỚP HẮC ÁM
 • 4/4 · ASHE NỮ HOÀNG
  4/4 · ASHE NỮ HOÀNG