CAITLYN

Cảnh Sát Trưởng Piltover

VAI TRÒXẠ THỦ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
THIỆN XẠ

Sau một vài đòn đánh thường, hoặc đối với mục tiêu đạp phải bẫy, Caitlyn sẽ bắn một cú cực mạnh gây thêm sát thương dựa vào tỉ lệ chí mạng. Thiện Xạ của Caitlyn sẽ có tầm đánh tăng gấp đôi đối với mục tiêu bị mắc bẫy của cô.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · CAITLYN, CẢNH SÁT TRƯỞNG PILTOVER
  1/2 · CAITLYN, CẢNH SÁT TRƯỞNG PILTOVER
 • 2/2 · CAITLYN THỢ SĂN
  2/2 · CAITLYN THỢ SĂN