DR. MUNDO

the Madman of Zaun

VAI TRÒFIGHTER / TANK
ĐỘ KHÓLOW

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

PASSIVE
ĐIÊN THÌ CỨ ĐI

Dr. Mundo miễn nhiễm hiệu ứng Làm Bất Động đầu tiên, thay vào đó sẽ mất Máu và văng ra một lọ hóa chất ở gần đó. Dr. Mundo có thể đi qua lọ hóa chất để nhặt lại, giúp hồi Máu và giảm hồi chiêu của kỹ năng này. Dr. Mundo cũng được tăng đáng kể lượng máu hồi phục.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · DR. MUNDO, THE MADMAN OF ZAUN
  1/4 · DR. MUNDO, THE MADMAN OF ZAUN
 • 2/4 · CORPORATE MUNDO
  2/4 · CORPORATE MUNDO
 • 3/4 · FROZEN PRINCE MUNDO
  3/4 · FROZEN PRINCE MUNDO
 • 4/4 · RAGEBORN MUNDO
  4/4 · RAGEBORN MUNDO