EKKO

Cậu Bé Đảo Lộn Thời Gian

VAI TRÒASSASSIN / MAGE
ĐỘ KHÓHIGH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐỘNG CƠ Z CỘNG HƯỞNG

Mỗi đòn tấn công hoặc kỹ năng gây sát thương thứ 3 đánh trúng cùng một mục tiêu sẽ gây thêm sát thương phép, nếu mục tiêu là tướng, Ekko được tăng tốc độ di chuyển.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · EKKO, CẬU BÉ ĐẢO LỘN THỜI GIAN
  1/2 · EKKO, CẬU BÉ ĐẢO LỘN THỜI GIAN
 • 2/2 · EKKO BÃO CÁT
  2/2 · EKKO BÃO CÁT