EZREAL

Nhà Thám Hiểm

VAI TRÒXẠ THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Pháp Lực Gia Tăng

Ezreal nhận thêm Tốc Độ Đánh mỗi khi dùng kỹ năng trúng đích, cộng dồn tối đa 4 lần.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · EZREAL, NHÀ THÁM HIỂM
  1/4 · EZREAL, NHÀ THÁM HIỂM
 • 2/4 · EZREAL THANH LỊCH
  2/4 · EZREAL THANH LỊCH
 • 3/4 · EZREAL BĂNG GIÁ
  3/4 · EZREAL BĂNG GIÁ
 • 4/4 · EZREAL VỆ BINH TINH TÚ
  4/4 · EZREAL VỆ BINH TINH TÚ