FIORA

Nữ Kiếm Sư

VAI TRÒĐẤU SĨ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Vũ Điệu Kiếm Sư

Fiora thách thức những Tướng địch gần đó né đòn của cô. Cô chỉ ra một hướng và sẽ cố gắng tấn công từ hướng đó. Nếu cô ta có thể hoàn thành thử thách của riêng mình, cô ta sẽ nhận được một lợi thế nhỏ và chỉ ra một hướng mới.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · FIORA, NỮ KIẾM SƯ
  1/4 · FIORA, NỮ KIẾM SƯ
 • 2/4 · FIORA NGỰ LÂM QUÂN
  2/4 · FIORA NGỰ LÂM QUÂN
 • 3/4 · FIORA PHI KIẾM
  3/4 · FIORA PHI KIẾM
 • 4/4 · FIORA NGUYỆT THÚ
  4/4 · FIORA NGUYỆT THÚ