FIZZ

Chú Cá Tinh Nghịch

VAI TRÒSÁT THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐINH BA HẢI THẠCH

Đòn đánh thường của Fizz gây thêm sát thương theo thời gian.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · FIZZ, CHÚ CÁ TINH NGHỊCH
  1/4 · FIZZ, CHÚ CÁ TINH NGHỊCH
 • 2/4 · FIZZ SIÊU NHÂN THIÊN HÀ
  2/4 · FIZZ SIÊU NHÂN THIÊN HÀ
 • 3/4 · FIZZ HƯ KHÔNG
  3/4 · FIZZ HƯ KHÔNG
 • 4/4 · FIZZ BIỆT ĐỘI OMEGA
  4/4 · FIZZ BIỆT ĐỘI OMEGA