GALIO

Vệ Thần Khổng Lồ

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
CÚ NỆN KHỔNG LỒ

Cứ sau vài giây, đòn đánh kế tiếp của Galio sẽ gây thêm sát thương phép trong một phạm vi.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · GALIO - VỆ THẦN KHỔNG LỒ
  1/3 · GALIO - VỆ THẦN KHỔNG LỒ
 • 2/3 · GALIO ĐỊA NGỤC
  2/3 · GALIO ĐỊA NGỤC
 • 3/3 · GALIO THANH LỊCH
  3/3 · GALIO THANH LỊCH