GRAVES

Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật

VAI TRÒXẠ THỦ / ĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Vận Mệnh Thay Đổi

Khẩu súng của Graves có một vài điểm đặc biệt. Hắn phải nạp đạn lại khi bắn hết đạn. Đòn đánh thường bắn ra 4 viên đạn, nhưng không thể xuyên qua mục tiêu. Các đơn vị không phải tướng sẽ bị đẩy lùi khi trúng nhiều viên đạn.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · GRAVES, KẺ NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT
  1/4 · GRAVES, KẺ NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT
 • 2/4 · GRAVES THẾ GIỚI NGẦM
  2/4 · GRAVES THẾ GIỚI NGẦM
 • 3/4 · GRAVES CẬN VỆ THÉP
  3/4 · GRAVES CẬN VỆ THÉP
 • 4/4 · GRAVES ĐOẠT MỆNH
  4/4 · GRAVES ĐOẠT MỆNH