IRELIA

Vũ Kiếm Sư

VAI TRÒĐẤU SĨ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Ý CHÍ IONIA

Khi Irelia dùng kỹ năng trúng kẻ địch, cô nhận thêm Tốc độ Đánh cộng dồn. Ở số cộng dồn tối đa, cô gây thêm sát thương trên mỗi đòn đánh.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · IRELIA, VŨ KIẾM SƯ
  1/2 · IRELIA, VŨ KIẾM SƯ
 • 2/2 · IRELIA HỘI SEN HỒNG
  2/2 · IRELIA HỘI SEN HỒNG