JAX

Bậc Thầy Vũ Khí

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Không Khoan Nhượng

Các đòn đánh thường liên tiếp của Jax sẽ liên tục gia tăng cho hắn Tốc Độ Đánh.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · JAX, BẬC THẦY VŨ KHÍ
  1/3 · JAX, BẬC THẦY VŨ KHÍ
 • 2/3 · JAX THẦN TRƯỢNG
  2/3 · JAX THẦN TRƯỢNG
 • 3/3 · JAX NGƯ ÔNG
  3/3 · JAX NGƯ ÔNG