JAYCE

Người Bảo Hộ Mai Sau

VAI TRÒĐẤU SĨ / MARKSMAN
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
TỤ ĐIỆN HEXTECH

Khi thay đổi vũ khí, Jayce sẽ được tăng tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · JAYCE, NGƯỜI BẢO HỘ MAI SAU
  1/2 · JAYCE, NGƯỜI BẢO HỘ MAI SAU
 • 2/2 · JAYCE CHIẾN BINH ÁNH SÁNG
  2/2 · JAYCE CHIẾN BINH ÁNH SÁNG