JHIN

Nghệ Sĩ Tử Thần

VAI TRÒXẠ THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Lời Thì Thầm

Khẩu đại bác cầm tay của Jhin, Lời Thì Thầm, là một công cụ gây sát thương cực lớn với độ chính xác cao. Nó được bắn theo một tốc độ cố định và chỉ chứa được 4 viên đạn. Jhin nhuộm viên đạn cuối cùng bằng phép thuật hắc ám để ra đòn chí mạng và gây thêm sát thương kết liễu. Bất cứ khi nào Lời Thì Thầm chí mạng, Jhin sẽ được tăng mạnh tốc độ di chuyển.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · JHIN, NGHỆ SĨ TỬ THẦN
  1/3 · JHIN, NGHỆ SĨ TỬ THẦN
 • 2/3 · JHIN CAO BỒI
  2/3 · JHIN CAO BỒI
 • 3/3 · JHIN HẮC TINH
  3/3 · JHIN HẮC TINH