Karma

Kẻ Được Khai Sáng

VAI TRÒPHÁP SƯ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
KINH MANTRA

Sau khi sử dụng 3 kỹ năng, kỹ năng tiếp theo của Karma sẽ được cường hóa.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · KARMA, KẺ ĐƯỢC KHAI SÁNG
  1/2 · KARMA, KẺ ĐƯỢC KHAI SÁNG
 • 2/2 · KARMA TỔ ĐỘI QUẢN NGỤC
  2/2 · KARMA TỔ ĐỘI QUẢN NGỤC