KASSADIN

Lữ Khách Hư Không

VAI TRÒASSASSIN / MAGE
ĐỘ KHÓHIGH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐÁ HƯ KHÔNG

Khi Kassadin sử dụng kỹ năng gần 1 tướng địch trong tầm nhìn, hắn được nhận một lá chắn phép thuật.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · KASSADIN, LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
  1/2 · KASSADIN, LỮ KHÁCH HƯ KHÔNG
 • 2/2 · KASSADIN SỨ GIẢ
  2/2 · KASSADIN SỨ GIẢ