KHA'ZIX

Sát Thủ Hư Không

VAI TRÒSÁT THỦ / ĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
HIỂM HỌA TIỀM TÀNG

Khi đội địch mất tầm nhìn khỏi Kha'Zix, đòn đánh thường kế tiếp của Kha'Zix lên tướng địch sẽ gây thêm sát thương phép và làm chậm chúng trong chốc lát.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · KHA'ZIX, SÁT THỦ HƯ KHÔNG
  1/2 · KHA'ZIX, SÁT THỦ HƯ KHÔNG
 • 2/2 · KHA'ZIX HOA ĐỘC
  2/2 · KHA'ZIX HOA ĐỘC