LEE SIN

Thầy Tu Mù

VAI TRÒĐẤU SĨ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Loạn Đả

Sau khi Lee Sin sử dụng một kỹ năng, 2 đòn đánh thường kế tiếp sẽ tăng Tốc Độ Đánh và hồi lại Nội Năng.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · LEE SIN, THẦY TU MÙ
  1/3 · LEE SIN, THẦY TU MÙ
 • 2/3 · LEE SIN NỐC AO
  2/3 · LEE SIN NỐC AO
 • 3/3 · LEE SIN QUYỀN THÁI
  3/3 · LEE SIN QUYỀN THÁI