LEONA

Bình Minh Rực Rỡ

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ÁNH SÁNG MẶT TRỜI

Các kỹ năng gây sát thương đặt Ánh Sáng Mặt Trời lên kẻ địch. Khi tướng đồng minh gây sát thương lên những kẻ này, họ tiêu thụ Ánh Sáng Mặt Trời để gây thêm sát thương phép.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · LEONA, BÌNH MINH RỰC RỠ
  1/3 · LEONA, BÌNH MINH RỰC RỠ
 • 2/3 · SIÊU PHẨM: LEONA
  2/3 · SIÊU PHẨM: LEONA
 • 3/3 · LEONA XÚC XÍCH
  3/3 · LEONA XÚC XÍCH