HOA LINH LỤC ĐỊA

Nụ Hoa Bẽn Lẽn

VAI TRÒFIGHTER
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

PASSIVE
QUYỀN TRƯỢNG MỘNG MỊ

Tấn công tướng hoặc quái bằng kỹ năng sẽ gây thêm một lượng sát thương theo thời gian tương đương Máu tối đa của mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · LILLIA, NỤ HOA BẼN LẼN
  1/2 · LILLIA, NỤ HOA BẼN LẼN
 • 2/2 · LILLIA HOA LINH LỤC ĐỊA
  2/2 · LILLIA HOA LINH LỤC ĐỊA