LULU

Pháp Sư Tinh Linh

VAI TRÒHỖ TRỢ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
BẠN ĐỒNG HÀNH PIX

Pix sẽ bắn ra tia chớp ma thuật khi vị tướng mà nó bám vào tấn công kẻ thù. Tia chớp sẽ tự động xác định mục tiêu nhưng vẫn có thể bị chặn bởi các đơn vị khác.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · LULU, PHÁP SƯ TINH LINH
  1/4 · LULU, PHÁP SƯ TINH LINH
 • 2/4 · LULU LUYỆN RỒNG
  2/4 · LULU LUYỆN RỒNG
 • 3/4 · LULU ĐỘC ÁC
  3/4 · LULU ĐỘC ÁC
 • 4/4 · LULU VỆ BINH TINH TÚ
  4/4 · LULU VỆ BINH TINH TÚ