LUX

Tiểu Thư Ánh Sáng

VAI TRÒPHÁP SƯ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Chớp Lửa Soi Rọi

Các kỹ năng sát thương của Lux phủ năng lượng lên kẻ địch trong 5 giây. Đòn đánh kế tiếp của Lux đốt cháy năng lượng này, gây thêm sát thương (tùy theo cấp của Lux) lên mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/4 · LUX, TIỂU THƯ ÁNH SÁNG
  1/4 · LUX, TIỂU THƯ ÁNH SÁNG
 • 2/4 · LUX PHÙ THỦY
  2/4 · LUX PHÙ THỦY
 • 3/4 · LUX ĐẠO TẶC
  3/4 · LUX ĐẠO TẶC
 • 4/4 · LUX VỆ BINH TINH TÚ
  4/4 · LUX VỆ BINH TINH TÚ