MISS FORTUNE

Thợ Săn Tiền Thưởng

VAI TRÒXẠ THỦ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Đánh Yêu

Miss Fortune gây thêm sát thương vật lý mỗi khi đánh thường một mục tiêu mới.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/5 · MISS FORTUNE, THỢ SĂN TIỀN THƯỞNG
  1/5 · MISS FORTUNE, THỢ SĂN TIỀN THƯỞNG
 • 2/5 · MISS FORTUNE NỮ CAO BỒI
  2/5 · MISS FORTUNE NỮ CAO BỒI
 • 3/5 · MISS FORTUNE THUYỀN TRƯỞNG
  3/5 · MISS FORTUNE THUYỀN TRƯỞNG
 • 4/5 · ARCADE MISS FORTUNE
  4/5 · ARCADE MISS FORTUNE
 • 5/5 · MISS FORTUNE NGUYỆT THÚ
  5/5 · MISS FORTUNE NGUYỆT THÚ