MORGANA

Thiên Thần Sa Ngã

VAI TRÒPHÁP SƯ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
LỰC HÚT TÂM LINH

Morgana hút hồn kẻ địch, hồi máu dựa trên sát thương cô gây ra cho tướng, lính to, quái vừa và quái to.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · MORGANA - THIÊN THẦN SA NGÃ
  1/2 · MORGANA - THIÊN THẦN SA NGÃ
 • 2/2 · MORGANA NGƯỜI MÁY
  2/2 · MORGANA NGƯỜI MÁY