NAMI

Nàng Tiên Cá

VAI TRÒHỖ TRỢ / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Dậy Sóng

Khi kỹ năng của Nami tung trúng tướng đồng minh, họ được tăng Tốc Độ Di Chuyển trong thoáng chốc.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · NAMI, NÀNG TIÊN CÁ
  1/3 · NAMI, NÀNG TIÊN CÁ
 • 2/3 · NAMI LỐT URF
  2/3 · NAMI LỐT URF
 • 3/3 · NAMI THỦY THẦN
  3/3 · NAMI THỦY THẦN