NASUS

Nhà Thông Thái Sa Mạc

VAI TRÒĐẤU SĨ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Kẻ Nuốt Chửng Linh Hồn

Nhận thêm hút máu thường.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · NASUS, NHÀ THÔNG THÁI SA MẠC
  1/3 · NASUS, NHÀ THÔNG THÁI SA MẠC
 • 2/3 · NASUS HUNG THẦN
  2/3 · NASUS HUNG THẦN
 • 3/3 · NASUS ĐẠI CÔNG TƯỚC
  3/3 · NASUS ĐẠI CÔNG TƯỚC