NAUTILUS

Khổng Lồ Biển Sâu

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
MỎ NEO NGÀN CÂN

Đòn đánh đầu tiên của Nautilus lên mục tiêu sẽ tăng sát thương vật lý và trói chân mục tiêu trong chốc lát.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · NAUTILUS, KHỔNG LỒ BIỂN SÂU
  1/2 · NAUTILUS, KHỔNG LỒ BIỂN SÂU
 • 2/2 · NAUTILUS PHI HÀNH GIA
  2/2 · NAUTILUS PHI HÀNH GIA