Nunu & Willump

Cậu Bé Và Người Tuyết

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
TIẾNG GỌI NƠI BĂNG GIÁ

Nunu tăng tốc độ đánh và tốc độ di chuyển cho Willump và 1 đồng minh ở gần đó, đồng thời khiến cho đòn tấn công của Willump gây sát thương lên những kẻ địch ở xung quanh mục tiêu.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · NUNU & WILLUMP, CẬU BÉ VÀ NGƯỜI TUYẾT
  1/3 · NUNU & WILLUMP, CẬU BÉ VÀ NGƯỜI TUYẾT
 • 2/3 · NUNU & WILLUMP MẪU GIÁO
  2/3 · NUNU & WILLUMP MẪU GIÁO
 • 3/3 · NUNU & WILLUMP THÂY MA
  3/3 · NUNU & WILLUMP THÂY MA