OLAF

Chiến Binh Điên Cuồng

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
Điên Cuồng

Tốc độ Đánh của Olaf tăng thêm 1% với mỗi 1% Máu mà hắn mất.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · OLAF, CHIẾN BINH ĐIÊN CUỒNG
  1/3 · OLAF, CHIẾN BINH ĐIÊN CUỒNG
 • 2/3 · BROLAF
  2/3 · BROLAF
 • 3/3 · OLAF PENTAKILL
  3/3 · OLAF PENTAKILL