PANTHEON

Mũi Giáo Bất Diệt

VAI TRÒĐẤU SĨ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
CHIẾN Ý

Cứ sau một vài kỹ năng hoặc đòn đánh, kỹ năng kế tiếp của Pantheon sẽ được cường hóa.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · PANTHEON, MŨI GIÁO BẤT DIỆT
  1/3 · PANTHEON, MŨI GIÁO BẤT DIỆT
 • 2/3 · PANTHEON ĐỒ LONG
  2/3 · PANTHEON ĐỒ LONG
 • 3/3 · PANTHEON CHIẾN BINH THÉP
  3/3 · PANTHEON CHIẾN BINH THÉP