Rakan

Anh Chàng Quyến Rũ

VAI TRÒHỖ TRỢ / ĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
BỘ CÁNH MA THUẬT

Rakan nhận lá chắn sau một khoảng thời gian nhất định. Vũ Điệu Tình Yêu: Rakan có thể biến về cùng Xayah.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/3 · RAKAN, ANH CHÀNG QUYẾN RŨ
  1/3 · RAKAN, ANH CHÀNG QUYẾN RŨ
 • 2/3 · RAKAN BÌNH MINH VŨ TRỤ
  2/3 · RAKAN BÌNH MINH VŨ TRỤ
 • 3/3 · RAKAN UYÊN ƯƠNG
  3/3 · RAKAN UYÊN ƯƠNG