Renekton

Đồ Tể Sa Mạc

VAI TRÒĐấu Sĩ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
ĐẾ CHẾ CUỒNG NỘ

Đòn đánh thường của Renekton tăng Nộ. Điểm Nộ này có thể cường hóa các kỹ năng của hắn bằng các hiệu ứng bổ trợ.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · RENEKTON - ĐỒ TỂ SA MẠC
  1/2 · RENEKTON - ĐỒ TỂ SA MẠC
 • 2/2 · RENEKTON HUỶ DIỆT
  2/2 · RENEKTON HUỶ DIỆT