RIVEN

the Exile

VAI TRÒĐẤU SĨ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
KIẾM CỔ NGỮ

Các kỹ năng của Riven tích sức mạnh cho thanh kiếm, và đòn đánh của cô dùng sức mạnh tích trữ đó để gây thêm sát thương.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · RIVEN, THE EXILE
  1/2 · RIVEN, THE EXILE
 • 2/2 · ARCADE RIVEN
  2/2 · ARCADE RIVEN