SAMIRA

Hoa Hồng Sa Mạc

VAI TRÒXẠ THỦ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
THÍCH THỂ HIỆN

Samira xây dựng combo bằng cách sử dụng đòn đánh thường hoặc kỹ năng không trùng lặp. Đòn đánh cận chiến của Samira sẽ gây thêm sát thương phép. Đòn đánh lên kẻ địch chịu hiệu ứng Bất Động sẽ giúp cô lướt tới rìa tầm đánh của mình. Nếu kẻ địch bị Hất Tung, cô sẽ tiếp tục giữ chúng ở trạng thái Hất Tung trong giây lát.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · SAMIRA, HOA HỒNG SA MẠC
  1/2 · SAMIRA, HOA HỒNG SA MẠC
 • 2/2 · SAMIRA ĐIỆP VỤ SIÊU LINH
  2/2 · SAMIRA ĐIỆP VỤ SIÊU LINH