SERAPHINE

Ca Sĩ Mộng Mơ

VAI TRÒPHÁP SƯ / HỖ TRỢ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
NỮ HOÀNG SÂN KHẤU

Mỗi 3 lần Seraphine dùng kỹ năng sẽ kích hoạt Vọng Âm và sử dụng kỹ năng này một lần nữa. Khi dùng kỹ năng, Seraphine sẽ ban Nốt Nhạc cho đồng minh gần đó. Mỗi Nốt Nhạc sẽ tăng Tầm Đánh Cơ Bản cho cô và gây thêm sát thương.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · SERAPHINE, CA SĨ MỘNG MƠ
  1/2 · SERAPHINE, CA SĨ MỘNG MƠ
 • 2/2 · 
K/DA ALL OUT SERAPHINE
  2/2 · K/DA ALL OUT SERAPHINE