SETT

Đại Ca

VAI TRÒĐẤU SĨ
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

NỘI TẠI
VUA ĐẤU TRƯỜNG

Đòn đánh của Sett đổi qua lại giữa tay trái và tay phải. Cú đấm tay phải mạnh và nhanh hơn một chút. Sett cũng được tăng tốc độ phục hồi máu dựa theo máu đã mất.

Trang Phục
Có sẵn

 • 1/2 · SETT ĐẠI CA
  1/2 · SETT ĐẠI CA
 • 2/2 · SETT PHÁO HOA
  2/2 · SETT PHÁO HOA